Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto

Tuotteet - Työyhteisöt

Tuotteet - Tiimit
- Tiimivalmennus
- Työnohjaus

Referenssejä

Yhteystiedot

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksen tavoitteena on tutkia ja kehittää oman työn hallintaa ja ymmärtää siihen liittyviä yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteita. Työnohjauksessa vahvistetaan itsetuntemusta ja saadaan tukea työssä onnistumiseen, työhyvinvointiin ja tavoitteiden saavuttamiseen.  Yhteistyötaidot ja ratkaisukeskeinen  ajattelu vahvistuvat. Työnohjauksessa on keskusteleva,  prosessimainen ote.

Kohderyhmänä ovat yksilöt, tiimit ja ryhmät.