Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto
- Johdon sparraus
- Esimiesvalmennus
- Johdon yksilö- ja
  ryhmätyönohjaus

Tuotteet - Työyhteisöt

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

ESIMIESVALMENNUS

Esimiesvalmennus vahvistaa johtamisen taitoja käytännössä. Valmennus tähtää leadership-taitojen kehittymiseen.
 
Tavoitteena on organisaation yhteistoiminnan tehostuminen.
 
Valmennuksen painopiste voidaan asettaa ihmisten johtamisen taitoihin tai muutosprosessin läpivientiin, arvojohtamiseen tai strategisen johtamisen taitojen kehittämiseen.
 
Työskentelyote on yhteistoiminnallinen ja käytännön tilanteisiin harjaannuttava. Itsetuntemus johtajana selkiytyy ja avartuu. Tavoitteena on tunnistaa oman esimiestoiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja saada niihin konkreettisia työkaluja.
 
Kohderyhmänä ovat organisaatioiden johtajat, esimiehet ja projektipäälliköt.
 
Esimiesvalmennuksen kesto on 3-12 valmennuspäivää vuoden aikana.