Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto
- Johdon sparraus
- Esimiesvalmennus
- Johdon yksilö- ja
  ryhmätyönohjaus

Tuotteet - Työyhteisöt

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

JOHDON SPARRAUS
 

Johdon sparrauksessa tutkitaan ja kehitetään omaa tapaa toimia johtajana ja esimiehenä. Vuorovaikutusjohtaminen ja muutoksen hallinnan taidot kehittyvät.
 
Sparraus tukee organisaation strategian luontia ja jalkautusta. Johdon taitoja kehitetään esimerkiksi ohjaamaan työyhteisössä tehtävien kartoitusten (kuten  kehittämiskohde-, ilmapiiri- ja työhyvinvointikyselyt) arviointitulosten hyödyntämistä.
 
Kohderyhmänä ovat johtotason tehtävissä toimivat ja esimiehet.
 
Johdon sparrauksen kesto on 2-10 työskentelykertaa.