Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto
- Johdon sparraus
- Esimiesvalmennus
- Johdon yksilö- ja
  ryhmätyönohjaus

Tuotteet - Työyhteisöt

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

JOHDON YKSILÖ- JA RYHMÄNOHJAUS

Työnohjauksessa kehitetään oman johtamisen hallintaa. Tavoitteena on työhön liittyvien yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteiden syvempi ymmärrys ja kehittäminen. Johdon omia työtilanteita ratkotaan konkreettisesti. Työnohjauksessa vahvistetaan ammatillista itsetuntemusta ja saadaan tukea työssä onnistumiseen. Työnohjaus parantaa tuloksentekokykyä.

Työnohjauksessa on prosessimainen työskentelyote.

Kohderyhmänä ovat johtajat ja esimiehet. Yksilötyönohjaus on tarkoitettu
vaativissa tehtävissä toimiville johtajille. Ryhmätyönohjaus on tarkoitettu erilaisille esimiesryhmille.

Työnohjauksen kesto on puolesta vuodesta kahteen vuoteen.