Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto

Tuotteet - Työyhteisöt
- Työyhtisövalmennus
- Muutosvalmennus
- Työyhteisökartoitukset

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

MUUTOSVALMENNUS
 
Muutosvalmennus on tarkoitettu organisaation haastaviin muutostilanteisiin.
 
Muutosprosessissa henkilöstö oppii asennoitumaan ja toimimaan muutostavoitteisiin sitoutuneesti.
 
Valmennuksen työskentelytavat ovat aktivoivia ja yhteisöllisiä. Yhteistoiminnallisuus on tapa jalkauttaa uudet toimintatavat käytäntöön.
 
Kohderyhmänä ovat muutokseen osallistuvat esimiehet ja koko henkilöstö.