Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto

Tuotteet - Työyhteisöt
- Työyhtisövalmennus
- Muutosvalmennus
- Työyhteisökartoitukset

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

TYÖYHTEISÖKARTOITUKSET
 
Työyhteisökartoituksissa arvioidaan työyhteisön toimivuutta ja tuloksellisuutta. Kartoituksia ovat mm.
- työhyvinvointikysely
- ilmapiirikartoitus
- muutoksen lähtötilakartoitus ja loppuarviointi
- osaamis-toimenkuvakartoitus
- kehittämiskohdearviointi ja tulosten mittaaminen.
 
Esimiestoiminnan arviointi ja tiimiarvioinnit antavat tietoa johdon ja tiimien toiminnan kehittämiskohteista ja kehittämistyön edistymisestä. Arvioinneissa käytetään itsearviointia ja palautetta.
 
Lähtötilakartoitukset ja loppuarvioinnit selkiyttävät organisaatiossa tehtävän kehittämistyön vaikuttavuutta.
 
Kartoituksissa voidaan käyttää kirjallisia ja suullisia osioita. Ne rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan organisaation tarpeita.
 
Kartoitukset eivät ole itsetarkoitus, vaan ne tukevat työyhteisön valmennusprosessia.