Tietoa yrityksestä

Tuotteet - Johto

Tuotteet - Työyhteisöt
- Työyhtisövalmennus
- Muutosvalmennus
- Työyhteisökartoitukset

Tuotteet - Tiimit

Referenssejä

Yhteystiedot

TYÖYHTEISÖVALMENNUS
 
Työyhteisövalmennuksessa on mukana koko työyhteisö. Valmennus auttaa ratkaisemaan haasteellisia ja ongelmallisia työyhteisötilanteita.
 
Lähtökohtana on organisaation yhteiset tavoitteet ja niiden jalkauttaminen. Niihin pääsemiseksi luodaan selkeät rakenteet,  hyvä yhteistyö, ammatilliset vuorovaikutustaidot ja mitattavat vastuut.
 
Valmennuksessa otetaan työyhteisön jäsenten omat voimavarat käyttöön. Prosessin aikana osallistujat harjaantuvat jakamaan osaamista, tekemään hyvää yhteistyötä, käyttämään ratkaisukeskeisiä toimintatapoja, kantamaan yhteisvastuuta ja antamaan palautetta haasteellisissakin työtilanteissa. Näillä taidoilla selvitään jatkossa.
 
Työyhteisön kehittymistä arvioidaan suhteessa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Opitaan avointa itsearviointia ja palautteen analysointia edistymisestä.
 
Kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen sektorin työyhteisöt.